Rozwód – Jak wygląda i czy trzeba bać się rozprawy?

Co realnie będzie odbywało się na sali rozpraw? Oraz czy trybunał stawia wyłącznie kłopotliwe zapytania? Jakim sposobem przygotować się do postępowania, żeby otrzymać rozwód? Rozpocznijmy od tego, że aktualnie rozprawy w temacie rozwodów absolutnie nie są niczym osobliwym. Dużo ludzi po dłuższym czasie zauważa swój błąd, jakiego się dopuścili w kwestii doboru partnera. Nierzadko współmałżonek ma innego partnera, nadużywa trunku czy innych używek czy zamęcza psychicznie. W tej okoliczności każdy z nas ma podstawę złożyć pozew o rozwód i wyglądać pozytywnego werdyktu sądu. Czekanie na holu w sądzie na zapoczątkowanie rozprawy zapewne jest bardzo stresujące. W ogóle nie ma się tymczasem czego bać. Powinnyśmy mieć bazową wiedzę w temacie tego, kto i o co będzie wyraźnie na niej pytał. Jeżeli odczuwamy, że bez pomocy nie damy sobie rady, należałoby wtedy skierować swoje kroki do adwokata rozwodowego, który w pierwszej kolejności pomoże nam uzbierać wszystkie wskazane formularze.

Postępowanie w sprawie rozwodu realizuje najczęściej trzech sędziów, z czego zajmujący miejsce po środku jest sędzią prowadzącym, a dwaj na brzegach – to sędziowie ławnicy. Proces będzie odbywało się bez włączenia publiczności, więc z wyjątkiem sędziów, małżonków i plenipotentów nikogo więcej w ogóle nie powinno być podczas rozprawy. Bynajmniej nie musimy się zatem denerwować, że kolega z pracy dowie się nazbyt dużo o naszym związku bądź o tym, co właściwie dzieje się z naszymi małoletnimi dziećmi. Pozostałymi szczeblami postępowania są: przepytywanie partnerów, przesłuchiwanie najbliższych, przesłuchanie partnerów i definitywnie – zamieszczenie orzeczenia.

Jakie pytania sąd zadaje podczas rozprawy?

Na pierwszej sprawie rozwodowej trybunał zwykle poczyna od zadawania wszechstronnych zapytań. Czy współmałżonkowie prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe? (jeśli nie, to od kiedy ma miejsce taki stan rzeczy); w jaki sposób wygląda sytuacja z dziećmi? (i czy osiągnęły pełnoletność, kto dzisiaj trzyma nad nimi opiekę, jeżeli matki czy ojca w niniejszym domu wcale nie ma); czy uprzednio toczyły się względem któregokolwiek z małżonków rozprawy dla rodzin? Oraz czy występuje w ogóle jakakolwiek sposobność na zachowanie małżeństwa? Po owych zapytaniach trybunał przechodzi do wysłuchania najbliższych. Potrafi to osiągnąć na pierwszej rozprawie bądź dopiero na drugiej. Na wstępie przesłuchiwani są przyjaciele strony powodowej, a potem – strony pozwanej. Od liczby świadków uzależniona jest liczba spraw, a każdy z partnerów ma możliwość kierować do nich pytania. Jeśli małżonkowie i świadkowie zostaną już przesłuchani, w takiej sytuacji trybunał przechodzi do przesłuchania współmałżonków. Mają szansę oni wyeksponować swój scenariusz wydarzeń, odnieść się do tego, co właściwie rzekł któryś ze świadków bądź sam partner.

W jakiej sytuacji sąd może nie orzec rozwodu?

  • W takiej sytuacji, gdy ucierpiałoby na werdykcie dobro dziecka, nade wszystko młodocianego
  • Stałoby to w niezgodności z zasadami współżycia społecznego
  • Rozwodu żąda jedynie winowajca małżonek, m in. ten który dokonał niewierności (drugi współmałżonek jest zobowiązany sformułować aprobatę na rozwód)

W czym może pomóc nam adwokat rozwodowy?

W niemałej ilości problemów może pomóc nam adwokat, nade wszystko jeżeli marzymy o tym, aby trybunał orzekł winę jednej ze stron za upadek małżeństwa. Mamy szansę się też do niego udać w takiej sytuacji, gdy: strony posiadały wspólny dorobek, a jedno z nich posiada działalność gospodarczą na etapie niewypłacalności; pragniemy, żeby zostały zasądzone alimenty na drugiego małżonka albo na dzieci; pragniemy mieć całkowitą władzę rodzicielską albo pragniemy przeciwnej stronie zredukować kontakty z dzieckiem; rzecz potrzebuje osądzenia wariantu użytkowania ze wspólnego mieszkania, jego przydziału bądź przyznaniu go jednemu z współmałżonków; powinno się zawyrokować podział kompletnego dobytku. Adwokat może nas poratować nie jedynie w sytuacji rozwodu, ale też podczas separacji. Warto nadmienić, że rozwód i separacją to dwie rozmaite sprawy, które chociaż są zbliżone, lecz różnią się konsekwencjami. Werdykt sądu o rozwodzie sprawia, że małżeństwo przestaje trwać. W wariancie separacji związek w dalszym ciągu funkcjonuje formalnie. Osoby, które postawiły na separację, z jakiś względów bynajmniej nie planują zdecydować się na rozwód, m in. jeżeli są bogobojne bądź posiadają na wychowaniu nieletnie dzieci. Istnieje również coś specjalnego, jak separacja faktyczna, w jakiej mąż i żona obcują osobno, mianowicie nie zajmują tego samego lokum.

O czym warto pamiętać?

Obligatoryjnie trzeba mieć w torbie wszelkie dowody obciążające pozostałą stronę, jeżeli zależy nam na postanowieniu jedynej winy. Mogą to być fotografie, krótkie wiadomości telefoniczne, wiadomości internetowe albo filmiki. Trzeba pokazać, że współmałżonek, m in. dokonał zdrady bądź wciąż nadużywa napojów wysokoprocentowych. Jeżeli staniemy przed sądem nie mając jakichkolwiek dowodów w tej kwestii (czy nie mając obserwatorów zdarzeń) otrzymanie rozwodu potrafi przebiegać szczególnie rozwlekle. Orzeczenie sądu będzie bazowało na przesłuchaniu stron i świadków wydarzeń. Jeżeli potrzebujesz odpowiedniego reprezentanta, to wejdź w owy odsyłacz – Rozwody

Strona używa cookies
Ok