Opodatkowanie spadku – porady prawnika

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

Spadek – podatki i kwoty wolne od podatku

Po odejściu najbliższej osoby, np. współmałżonka albo rodzica, zawsze otrzymujemy spadek. W niektórych sytuacjach niesłychanie cieszy on wszystkich dziedziczących, bo wiąże się ze sporymi profitami. Wtedy należy koniecznie uiścić podatek do urzędu skarbowego, bo wspomnianą sytuację reguluje ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków oraz darowizn. Należy wspomnieć, iż dziedziczy się nie tylko środki pieniężne i wszelkie nieruchomości, lecz również zadłużenia. Jeśli bliska osoba nie uiści ich w czasie swojego życia, po krótkim czasie przechodzą na innych członków rodziny. Mamy szansę się przed tym niewątpliwie zabezpieczyć, np. wyrzekając się dziedziczenia akceptując stosowną umowę. Warto iść do dobrego prawnika, który objaśni nam meandry prawa i doradzi, w jaki sposób trzeba postępować.

Które dobra materialne są opodatkowane?

Obiektem opodatkowania są na przykład: dziedziczenie zwykłe, dziedziczenie określonego w testamencie, zachowek (jeśli dziedzic był zlekceważony w testamencie), depozyty finansowe (w tym przypadku zmarły krewny musiał złożyć tzw. dyspozycję w razie śmierci), fundusze inwestycyjne, jak i zupełny majątek ulokowany w innym kraju (ale w tym przypadku w trakcie otwarcia spadku nabywca musi obowiązkowo posiadać obywatelstwo RP lub być polskim rezydentem podatkowym).

Powinniśmy pokryć również podatek wówczas, gdy uprawomocni się postanowienie sądu w sprawie spadku. Innymi słowy, jeśli sąd ustanowi zyskanie spadku. W przypadku kiedy angażujemy w niniejszej sytuacji adwokata, wtedy on musi koniecznie nam dać postanowienie sądu. Prawie tak samo jest wówczas, kiedy akt notarialny dokumentujący otrzymywanie majątku będzie zarejestrowany.

Czy są jakieś kwoty wolne od podatku?

Istnieje mnóstwo przypadków, w których krótko mówiąc nie musimy uiszczać podatku od spadku bądź darowizny. W kodeksach określa się trzy kategorie podatkowe. Do pierwszej włącza się najbliższa rodzina: żona, zięć czy dziadkowie. Do drugiej zaliczają się dzieci brata, wujowie bądź małżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy zaliczają się pozostali nabywcy majątku. Opłaty wolne od podatku są wyznaczane zgodnie z kategorią, do jakiej przynależy spadkobierca. Dla pierwszej grupy jest to suma blisko 10.000 zł, dla drugiej – więcej niż 7.000 zł, a dla trzeciej – nieomalże 5.000 zł. W sytuacji, gdy wartość majątku wcale nie przewyższy wspomnianych wcześniej kwot, nie powinniśmy kierować żadnych dokumentów do urzędu skarbowego.

Jednak, jeżeli zyskamy spadek, jakiego wartość będzie sporo wyższa niżeli suma zwolniona od podatku, w takiej sytuacji trzeba oddać zeznanie podatkowe. Należy wykonać to w urzędzie położonym w miejscu zamieszkania dziedzica w ciągu jednego miesiąca od dnia usankcjonowania wyroku sądu. Później dostaniemy opinię urzędu o wielkości podatku, który należy opłacić w czasie 14 dni. Podatek waha się w granicach od kilku do kilkunastu procent i jest uzależniony od zaliczenia do konkretnej kategorii podatkowej.

Zrzeczenie się dziedziczenia – przepisy, umowy, przywrócenie prawa

Razem z literą prawa każdy spadkobierca posiada możność zrezygnowania z dziedziczenia spadku, m. in. w przypadku, jeżeli po zmarłym mężu zostają jakiekolwiek niespłacone zobowiązania. W rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 1048) spadkobierca w niektórych przypadkach może zawrzeć ugodę z przyszłym spadkodawcą, w jakiej zrzeka się przejęcia majątku. Wspomnianą deklarację powinniśmy zaakceptować przed otwarciem spadku i jest ona tworzona w razie śmierci spadkodawcy. Deklarację trzeba zdecydowanie zalegalizować u notariusza, bo w innym przypadku będzie nieważna.

Należałoby mieć na uwadze, iż pierwszym z podstawowych rezultatów wyrzeczenia się dziedziczenia jest kompletne usunięcie z dziedziczenia dzieci, wnuków i pozostałych bliskich. Bynajmniej nie możemy także w owej sytuacji dostać zachowku.

Po zrezygnowaniu z przejęcia majątku mamy możliwość wnioskować o odtworzenie tegoż prawa w dwóch okolicznościach:

1. Spadkodawca umieszcza nas w akcie „ostatniej woli” – w tym przypadku bynajmniej nie chodzi o nabywanie spadku z upoważnienia określonej ustawy, lecz o dziedziczenie z mocy testamentu.

2. Można iść jeszcze raz do kancelarii notarialnej oraz zaakceptować umowę o wznowienie prawa do spadku.

Kto może otrzymać zachowek?

Każdy z nas posiada prawo do napisania testamentu oraz odrzucenia z niego pewnych bliskich, np. tych, którzy od początku nie utrzymywali z nami kontaktów. Prócz tego jedyną osobą wprowadzoną do testamentu będzie ktoś spoza rodziny. Zachowek przypada dzieciom, wnukom, współmałżonkom oraz rodzicielom, którzy:

  • Ogólnie rzecz ujmując nie byli w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Absolutnie nie odstąpili od spadku
  • Nie odrzucili spadku
  • Nie byli ocenieni za nieetycznych
  • Jeśli chodzi o małżonka – jeżeli nie doszło do rozwodu z winy hipotetycznego następcy

Jeśli zainteresował Cię ten materiał, wejdź w link obok – Adwokat Toruń – a znajdziesz znacznie więcej informacji, np. porady prawne.

Strona używa cookies
Ok