W Polsce zatrudnienie się w kancelarii notarialnej należy do bardzo prestiżowych zawodów, gdyż bynajmniej nie jest tylko – jak to się zazwyczaj zwykło mówić – personą, której mogą powierzyć sekrety obywatele, ale także kimś, kto znakomicie odnajduje się w złożoności kodeksów i przepisów. Przedstawiciel notarialny powinien przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Kontrahentów i dbać o nich najlepiej jak potrafi. Najważniejsze zapytanie – które problemy zawierzymy kancelarii notarialnej i ile trzeba będzie zapłacić? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Według legend – notariat w Polsce miał narodzić się w XII wieku, czego mają dowodzić nadania królewskie z ery Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upoważniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został opracowany przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty pojawiały się nieustannie po 1309 r. Notariat nad Wisłą rozrastał się szczególnie w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim pertraktacje zobowiązujące do przedstawienia niepodważalnych dokumentów oraz pozostałych świadectw notarialnych. W tym też czasie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat znacząco rozkwitł, a niebagatelną funkcję miał również gdy byliśmy pod zaborami, czyli w czasie 123 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, upłynęło piętnaście lat zanim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, ale II wojna światowa i czasy tuż po niej skutecznie hamowały rozwój notariatu. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, m.in. uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Wielokrotnie modyfikowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w naszym kraju mamy ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz nie tylko wykonuje swoje obowiązki zgodnie z klauzulą prawa, lecz przede wszystkim, dba o najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym celem jest dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia i właśnie dlatego podczas swoich działań musi wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to też powiernik, któremu Klienci ujawniają ich sekrety i kłopoty , zatem jedną z wyróżniających cech, którą winna nam zagwarantować renomowana kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, lecz opłaca się wybadać, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu zamierzamy zlecić ważne dla Was kwestie, ma cyklicznie pomnażaną, fachową wiedzę. Upewnijmy się też, czy kancelaria notarialna może zapewnić Wam bezpieczeństwo wszystkich kwestii związanych z transakcją. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym bez stresu zdeponujemy istotne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Teraz czas na bardzo istotną sprawę. Jakie czynności notarialne są na liście ofertowej w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – jakie są wymagane dokumenty i jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, gdyż przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Odczuwalnie więcej istotnych zaświadczeń powinien do notariusza dostarczyć ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. Jeśli chodzi o nabywcę, będzie to dość krótka lista, na której znajdują się pieniądze, dokument tożsamości, NIP oraz czasem również dokumenty z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego bardzo wiele, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Powinien nam na samym początku przedłożyć, co jest wymagane. Do najistotniejszych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz ma obowiązek sporządzić akty i dokumenty tak, by były one przejrzyste i łatwe do zrozumienia dla analizowanych stron. Zadbanie o to, aby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok