Pojazdy uprzywilejowane – kursy, szkolenia, kwalifikacje

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Co zawiera kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W kilkunastu ośrodkach zajmujących się udoskonalaniem metody jazdy mamy możliwość odnaleźć propozycję zajęć dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od wielu lat cieszą się dużą popularnością – zarówno te na sanitarki, jak i na samochody Służb Bezpieczeństwa. Ten fakt nikogo nie dziwi – mamy możliwość po nich bardzo szybko znaleźć zatrudnienie. Powyższe kursy mają w głównej mierze przygotować osobę za kierownicą do właściwego działania w nietypowych okolicznościach, czasami niesłychanie męczących oraz rzadkich. Realizowanie manewrów na trasie, przemieszczanie się z włączonym alarmem przez przecięcia dróg na czerwonym świetle czy naruszanie zasady nie przekraczania pewnej prędkości oraz nagłe zatrzymywanie pojazdu – to jedynie niektóre z ćwiczeń, jakie stoją przed kierowcami. Najczęściej trenerom szczególnie zależy, by prowadzący opanował zdolność manewrowania pojazdem wówczas, kiedy zdaje się, że to nierealne. Utracenie władzy w każdej minucie jest w stanie spowodować nieszczęśliwy wypadek. Adresatami szkolenia są kierowcy, którzy planują działać w państwowych placówkach zajmujących się ochroną ludzkiego zdrowia oraz życia, monitorowaniem porządku publicznego, transportowaniem wartości pieniężnych albo zatrzymywaniem pożarów.

Plan kursu zawiera więc ćwiczenia przeprowadzane na przeróżnych obszarach: na symulatorach poślizgu bądź placu manewrowym. Kurs podstawowy trwa 14 godzin i ujmuje 6 godzin warsztaty teoretyczne oraz 8 godzin ćwiczeń praktycznych. Jakie wątki mają szansę pojawić się na zajęciach? Przede wszystkim z obszaru regulaminów ruchu drogowego, zagadnień powstawania wypadków na drodze, psychologii przewozu albo techniki jazdy w ograniczonych warunkach. Kurs kończy się niewątpliwie sprawdzianem z części wykładowej oraz części praktycznej.

Egzamin z części teoretycznej trwa 25 minut i zawiera 20 pytań w postaci testu. Kierowca musi obligatoryjnie oznaczyć dobrze wyłącznie jedną odpowiedź. Dodatni wynik testu mamy szansę zdobyć, w przypadku kiedy przynajmniej 16 odpowiedzi jest odpowiednich.

Test z części praktycznej mieści w sobie odbycie określonych manewrów, m in. omijania przeszkody albo zwalniania na zakręcie. Jeżeli kierowca niedokładnie zrealizuje dwa razy to samo zadanie, osiągnie odmowny wynik z sprawdzianu.

Jakie wymogi muszą spełnić kursanci?

W pierwszej kolejności jest dysponowanie prawem jazdy dowolnej kategorii. Oczywiście ktoś, kto zamierza być kierowcą – konwojentem czy kierowcą wozu Straży Pożarnej, musi mieć doświadczenie. Uczestnikiem zajęć mówiąc w skrócie nie może być więc osoba, która świeżo otrzymała prawo jazdy. Liczba godzin pojedynczego kursu jest dostosowywana do wiedzy i predyspozycji każdego kierowcy (kurs początkowy, kurs uzupełniający). Nieodzownym warunkiem jest również ukończenie 21 lat oraz posiadanie ważnego świadectwa od specjalisty medycyny pracy i od psychologa. Potwierdzą oni, czy nie ma konkretnych przeciwwskazań do zatrudnienia w charakterze uprawnionego kierowcy.

Jak stres wpływa na pracę kierowcy?

Podczas kursu wszyscy zainteresowani będą zdobywać wiedzę z działu psychologii transportu. Na ćwiczeniach zaznajomią się z problemem stresu, jaki szczególnie mocno oddziałuje na postępowanie za kierownicą. Jego źródłem mogą być skrajnie nieprzyjemne okoliczności na drodze czy sprawy życiowe przywożonych pacjentów. Zajęcia teoretyczne mają za zadanie przybliżyć kursantom takie komplikacje, jak: oddziaływanie temperamentu na podejmowanie decyzji za kółkiem, głębokiego stresu, napojów alkoholowych i pozostałych środków oszałamiających na zdolność sterowania samochodem.

Psychologia transportu ujmuje elementy psychologii percepcyjnej, psychologii pracy, psychologii zdrowia oraz kilku innych dyscyplin. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie będzie egzekwowana szczegółowa wiedza wszystkich zagadnień, gdyż jest to cel studiów podyplomowych. W ostatnim czasie ta dziedzina szybko się rozwija, bo bardzo dużo osób mających prawo jazdy chce posiadać określoną specjalizację, przykładowo zamierza dostarczać wartości pieniężne bądź rannych pacjentów do placówek zajmujących się ochroną zdrowia.

Zaś z przeciwnej strony kilkunastu psychologów jest zaciekawionych analizowaniem osób z prawem jazdy, jako grupy społecznej bardzo narażonej na napięcia psychiczne i przeróżne inne uciążliwości. Możemy tu wyszczególnić choćby zbyt dużą ilość godzin spędzonych w samochodzie, utrudnione związki z rodziną (u kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym) czy wyższe procentowo narażenie na urazy w wyniku wypadków drogowych.

Kierowcy na kursie dzieleni są na trzy grupy

Pierwsza grupa kursantów – tu będą wpisane te osoby, które doskonale znają kodeksy, mają wyrobione dobre nawyki oraz wcale nie stwarzają żadnego zagrożenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Instruktorzy będą opierać się na dwóch wartościowych cechach tych uczestników: łatwości rozpoznawania niebezpieczeństwa i na chęci doskonalenia swoich umiejętności.

Druga grupa kursantów – tu zapisani zostaną kierowcy, którzy nierozmyślnie powodują zagrożenie dla pozostałych uczestników drogi. Zamierzają zredukować swoje błędy (mino, że popełniają ich wiele), planują uczyć się stosownego postępowania w ekstremalnych warunkach.

Trzecia grupa kierowców – do niej będą chodzili kierowcy, jacy rozmyślnie wywołują różne zagrożenia oraz z pełną świadomością zachęcają innych do zuchwałych zachowań. Równolegle chcą skorygować swoje błędy oraz wykazują się gotowością nauki i udoskonalania swoich umiejętności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź w ten link – kurs na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok