Samochodowy przewóz paliw to najpopularniejszy system przekazywania tego typu materiału obszernemu gronu konsumentów. Normy transportu paliwa są dokładnie opisane w prawie krajowym, Unii Europejskiej jak i zagranicznym. Ze względu na stan trudności i duże ryzyko, są to niezwykle złożone regulacje. Dokumenty określają między innymi warunki techniczne pojazdów używanych do transportu ładunków niebezpiecznych, wyjątki dotyczące transportu, oznaczenie takich samochodów, rodzaje towarów niebezpiecznych i zasady ich inspekcji. Sens tak obszernego określenia tematu jest jasny – likwidacja lub ograniczenie ryzyka związanego z przewozem, oraz obniżenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku.

Bardzo często paliwo transportuje się w specjalnie zaprojektowanych cysternach. Autocysterny muszą urzeczywistniać bardzo surowe wymagania techniczne, aby przewożone w nich wyroby były dokładnie zabezpieczone przed czynnikami fizycznymi. Kierowanie takimi pojazdami nie jest proste i w tej materii niezwykle istotne są kwalifikacje kierowcy, za równo te logistyczne, jak i techniczne.

W tym artykule postaramy się starannie przedstawić modele cystern paliwowych. Jeśli jesteś początkującym kierowcą, te dane będą perfekcyjnym uzupełnieniem Twoich kwalifikacji.

Podstawowe rodzaje cystern paliwowych

Cysterny na paliwo różnią się głównie konstrukcją, wyposażeniem i możliwościami przeznaczenia. Funkcjonuje kilka głównych rodzajów:

 • cysterny statyczne mogą przewozić ponad 1000 litrów towarów płynnych. Niniejszy typ jest trwale złączony z pojazdem lub stanowi nierozłączną część jego ramy.
 • cysterny mobilne – objętość takich cystern jest wyższa aniżeli 450 litrów. Wyróżniają się elastycznością co znaczy, że mogą być w prosty sposób „dołączane” do innych samochodów.
 • kontener-cysterna – jest to urządzenie samochodowe odpowiadające definicji kontenera, które zawiera zasobnik wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym obrót kontenera-cysterny bez wyraźnej deformacji jego położenia na płaszczyźnie
 • cysterny odejmowalne – są to urządzenia inne niż cysterny permanentne, mobilne i kontenerowe o objętości większej niż 450 litrów, które są skonstruowane do transportu surowców wraz z ich rozładunkiem. Takie cysterny mocuje się na naczepach samochodów a ich odczepianie dopuszczalne jest po wypróżnieniu substancji.

Budowa cysterny paliwowej

Akcesorium jakiejkolwiek cysterny zostało całkowicie przedstawione w takich aktach prawnych jak Umowa ADR, Zarządzenie Ministra Transportu w sprawie wymogów mechanicznych dozoru technicznego, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w kwestii trybu weryfikowania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i ochronie urządzeń technologicznych. W wyposażeniu każdej cysterny powinny się znaleźć takie składniki jak:

 • wewnętrzne zawory odcinające – zamontowane wewnątrz zasobnika albo w kołnierzu dołączonym. Stanowią pierwsze zamknięcie w cysternach. Zasuwy otwierane są z góry lub z dołu.
 • zewnętrzne zawory zamykające – zainstalowane na końcu każdego przewodu rurowego spustowego. Są zamknięciem początkowym dla cystern które mają w 3 części kodu literę A, oraz kolejnym zamknięciem dla cystern kryjących w 3 części kodu literę B.
 • korki gwintowane – są montowane na brzegach kabli rurowych. Muszą być na tyle szczelne, aby utrzymać zawartość urządzenia.
 • przewody do rozładunku – te elementy powinny być zaopatrzone w rezerwowe złącze do odłączania nalewu. Dodatkowo powinny być wyposażone w tabliczkę wykonaną z surowca odpornego na rdze, zawierającą informacje o nazwie wytwórcy, numerze jednostki, dacie produkcji i bieżącego badania technicznego, oraz wysokości ciśnienia roboczego. Każde przyłącze musi zapewniać hermetyczność zintegrowania, przy jednoczesnym uniemożliwieniu automatycznego otwarcia.
 • zasuwy bezpieczeństwa – są to sprężynowe zasuwy bezpieczeństwa . Powinny być otwierane mechanicznie pod ciśnieniem wynoszącym między 0,9 i 1,0 wartości ciśnienia roboczego urządzenia.
 • urządzenia wentylacyjne – ich przeznaczeniem jest zachowanie ciśnienia wewnątrz urządzenia na poziomie ciśnienia atmosferycznego.
 • falochrony i przegrody – te akcesoria powinny być wypukłe o średnicy wgniecenia nie niższej niż 10 cm. Powierzchnia falochronów musi wynosić nie mniej niż 70% przekroju urządzenia. Falochrony i przegrody są elementami stabilizującymi zbiornik.
 • izolacja termiczna – zabezpiecza transportowany ładunek przed ochłodzeniem, lub też podgrzaniem w zależności od gatunku przekazywanego towaru. Izolacja może stanowić osłonę przeciwsłoneczną, oraz pełną ochronę zasobnika.

Współczesne cysterny na paliwo to scalenie bezpiecznej budowy i funkcjonalnych elementów. Dobrej jakości elementy wyposażenia umożliwiają łatwą obsługę. Aktualnie z całą pewnością możemy Wam zarekomendować cysterny paliwowe Bioeco Sacim. Wytwórca ten może pochwalić się najnowszym rodzajem jednokomorowej, paliwowo-olejowej, najdogodniejszej w Europie, cysterny o zarysie eliptycznym, który zyskał uznanie w branży komunikacyjnej. Marka Bioeco Holding gwarantuje nie tylko szeroki wybór nowoczesnych cystern, lecz także dogodne warunki finansowania.

Wybierz najlepszą cysternę na rynku. Wejdź na stronę i odkryj najnowsze modele: nowe cysterny

Strona używa cookies
Ok