Pompy ciepła – tanie ogrzewanie

Pompa ciepła Pompa grzewcza Pompy ciepła Toruń Pompa ciepła cena

Pompa ciepła Pompa grzewcza Pompy ciepła Toruń Pompa ciepła cena

Pompy ciepła należą do urządzeń, które pobierają energię płynącą z przyrody. Wymuszają obieg ciepła z gruntu, powietrza czy wody. Pełen proces ogrzewania domu przebiega więc w dosyć prosty sposób. Pompy grzewcze mają rozległe zastosowanie w budynkach mieszkalnych, klimatyzacji pomieszczeń, chłodnictwie, przemyśle spożywczym, nagrzewaniu budynków oraz ogrzewaniu wody do codziennego użytku. Aktualnie są szczególnie nowoczesnymi urządzeniami wiążącymi funkcję grzania i schładzania.

Podstawowe informacje o pompach ciepła

Pompy grzewcze pobierają energię z odnawialnych źródeł energii i przemieszczają ją do systemu grzewczego budynku, np. ogrzewania podłogowego. Wyodrębnia się je ze względu na dwa główne kryteria: typ dolnego źródła ciepła oraz system podnoszenia ciepłoty oraz ciśnienia. Pompy grzewcze, które uzyskują moc z dolnego źródła ciepła rozróżnia się na: powietrzno – wodne, wodno – wodne, solankowo – wodne oraz pompy czerpiące z odparowywania bezpośredniego oraz wody. Wybierając pozostałe kryterium, wydziela się pompy sprężarkowe, sorpcyjne (absorpcyjne oraz adsorpcyjne) oraz Vuilleumiera. Mogą funkcjonować w zespole monowalentnym oraz biwalentnym, mianowicie jako indywidualne źródło grzewcze w budynku bądź w zespoleniu z innym źródłem, przykładowo. kotłem wskazanego wariantu. Pompa ciepła monowalentna pokrywa całkowicie zapotrzebowanie na ciepło, np. wysokiego domku jednorodzinnego, ale należy odpowiednio sformułować schemat dystrybucji energii. Jeśli chcemy zainstalować układ równoległy, to znacząca jest temperatura zewnętrzna i obciążenie pompy. W sytuacji, gdy ten drugi wyznacznik jest zbyt wysoki, sterownik maszyny cieplnej uruchamia posiłkowe urządzenie do pozyskiwania ciepła. Układ alternatywny opiera się w skrócie na tym, że główna pompa ciepła będzie podnosiła temperaturę bądź chłodziła wnętrza tylko do wyznaczonej temperatury. Dogrzewać będzie musiał przykładowo. na kocioł olejowo – gazowy. Ów sposób nagrzewania sprawdzi się zdecydowanie w pomieszczeniach z grzejnikami.

Najważniejsze zalety i wady gruntowych pomp ciepła

Wszystko niewątpliwie zależy od tego, na jaki model maszyny cieplnej się zdecydujemy. W sieci można znaleźć o nich niemało informacji, m in. wpisując w jakąkolwiek wyszukiwarkę słowa „Pompy ciepła Toruń” bądź „Pompa ciepła cena”. Pompa grzewcza opierająca się na układzie woda – woda ma dwa istotne moduły: studnię poboru i studnię zrzutową. Jej dużymi atutami są: niewielka dewastacja terenu, nieodczuwalne uzależnienie od czynników pogodowych, równowaga ciepłoty źródła przez pełen rok, dość małe koszty inwestycji przy istniejących zasobach wodnych, duży wskaźnik skuteczności. Pompa cieplna gruntowa ma jednakże dosyć spore wymagania co do jakości czerpanej wody (twardość, ilość manganu i żelaza), niemałe koszty zbudowania studni, pompa głębinowa podatna na awarie, okres wykorzystywania maksimum do 20 lat, zrealizowanie badań skuteczności studni (dla głębszych niż 30 m, należy otrzymać pozwolenie wodno – prawne. Na dodatek w sytuacji, kiedy woda głębinowa jest „złośliwa chemicznie”, należy zabezpieczyć pompę w dobry system filtrów (natomiast to generuje następne koszty).

Czy nie lepiej zainwestować w pompę solanka – woda?

Pompa tego rodzaju nierzadko jest zintegrowana z kolektorem gruntowym, przez który przepływa solanka. To naturalnie on przejmuje ciepło z dolnego źródła ciepła. Solanka powstaje z roztworu glikolu, niekrystalizującego się w nawet wyraźnie niskich temperaturach. Powszechnie wykorzystuje się trzy rodzaje kolektora: kolektor poziomy, spiralny bądź pionowy (a mianowicie sonda głębinowa).

  • Kolektor poziomy otrzymuje się ze specjalnych rurek polietylenowych, które montuje się na głębokości 1,5 do 2 metrów. Jego siła jest uzależniona od rodzaju gleby. Im bardziej wilgna oraz gliniasta, tym więcej odda ciepła. Niezależnym źródłem cieplnym może być jezioro albo staw.
  • Kolektor spiralny działa na podobnych zasadach. Poszczególne jego moduły mają postać zakręconych zwojów. Umieszcza się je w dołach o długości od 15 do 20 metrów.

Ogromną przewagą kolektorów poziomych jest nieduży koszt inwestycji i łatwość wykonania. Wadami zaś: uniemożliwienie sadzania drzew ponad kolektorem, przykrywania gleby nad nim np. asfaltem albo kostką brukową, skrócenie okresu wegetacji roślin znajdujących się ponad nim, zajmowanie znacznej przestrzeni, większe koszty pompowania glikolu. Jeżeli nie można przyłączyć kolektora płaskiego, wówczas trzeba zastanowić się nad sondą głębinową. Jej części mają kształt pociągłej litery „U” i mogą być ulokowane od 30 do 150 metrów pod powierzchnią ziemi. Przewagą tego rozwiązania jest niezależność od warunków pogodowych, duża skuteczność, niewysoki stopień destrukcji obszaru, mniejsze koszty tłoczenia glikolu oraz opory hydrauliczne. Niestety nie można obejść się bez fachowego sprzętu oraz upoważnień wodno – prawnych.

Inne rozwiązanie – sorpcyjna pompa ciepła

Mechanizm sorpcji oznacza włączenie przez jakąś ciecz drugiej cieczy albo gazu. Gdy kupujemy wodę mineralną z CO2, to po otwarciu uwolniony zostaje dwutlenek węgla. Przed otwarciem był on w niej po prostu rozpuszczony. Jeśli chodzi o pompy cieplne sorpcyjne, to można natknąć się na dwa warianty – absorpcyjne i adsorpcyjne. Pierwsze wykorzystują niskociśnieniową parę, która chłonięta jest przez, np. wodę oraz podczas tego procederu wytworzone zostaje ciepło. Drugie są aktualnie w fazie prac badawczych jeżeli chodzi o używanie ich do ocieplania domków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Od dłuższego czasu stosuje się je jako maszyny chłodnicze o niezwykle dużej mocy. Żeby maszyny cieplne sorpcyjne działały, muszą zasadzać się na systemie próżniowym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij w link – Pompy ciepła Toruń

Strona używa cookies
Ok