Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności oraz rzetelności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego działań. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na mniejsze kategorie, które opisują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się wykroczenia, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zwykle są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, wyrządzają znaczącą szkodę wobec poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia na tle seksualnym, a także morderstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że odnoszą się do przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, by postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszystkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie gdy ma zachęcać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń często nie wynika z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły potrzebny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także gdy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostaną odkryte zarobki z nieujawnionych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową trzeba dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu wykonać określone czynności. Są to więc sprawy związane z sposobem oraz warunkami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wypełnianiem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Często skazani także starają się o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli dokonanych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają także przypadki, w których osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to konsekwencje takich działań mogą być dla sprawców poważne i zawierać takie środki karne jak np.: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Często uwzględniane są tu też wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także nieodpowiednie usuwanie odpadów, stały brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Strona używa cookies
Ok