28 sierpnia, 2020

Co to jest pojazd uprzywilejowany i jakie daje mu to przywileje

Według przepisów drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są te, służące w formacjach ratownictwa zdrowia, życia oraz mienia ludzkiego. Do grona pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy także pojazdy, z których […]
28 sierpnia, 2020

Co to jest pojazd uprzywilejowany i jakie posiada prawa

Jak wynika z przepisów drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są te, wykorzyastywane w jednostkach ratownictwa życia, zdrowia oraz mienia ludzkiego. Do grona pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy też pojazdy, […]
28 sierpnia, 2020

Jaki pojazd to pojazd uprzywilejowany oraz jakie posiada uprawnienia

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, używane w oddziałach ratownictwa życia, zdrowia i ludzkiego mienia. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą też pojazdy, które […]
Strona używa cookies
Ok