System pozyskiwania czystej energii

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Pozyskiwanie energii z osadów ściekowych lub tłuszczy? Dziś to możliwe!

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w Polsce oraz za granicą niezwykle poszukiwane, o czym decyduje ich bezproblemowa dostępność, liczebność oraz naturalny proces odradzania za sprawą bezpośrednich procesów środowiskowych. Do takich źródeł kwalifikuje się:

 • geotermia
 • energia pochodząca z promieniowania słonecznego
 • energia pochodząca z przepływu wody
 • energia otrzymywana za pomocą turbin wiatrowych
 • energia z materii organicznej

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz agrarny, odpady drzewne, słomę i hodowle energetyczne. Z biomasy można wyprodukować dwie postaci energii – cieplną oraz elektryczną. Ponadto warto wyzyskać ją do wytworzenia paliwa.

Tymczasem tzw. czysta biomasa to rośliny, ich komponenty, półprodukty powstające z przetwórstwa drzewnego, zrzynki drewnopochodne powstające podczas rozlicznych procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, „męty” ściekowe, skrobia, łój zwierzęcy, odpady powstające w trakcie filtrowania ścieków i paliwa, np. – eteryzowany bioetanol, bioolej i biogaz (zatem te półprodukty oraz elementy, jakie uprzednio powstały w 100% z biomasy). Należałoby pamiętać, iż biogaz uzyskuje się także samoczynnie w efekcie rozkładania się masy organicznej. Jeśli chodzi o rodzaj podłoża, które jest zużywane przy korzystnej produkcji biogazu, wyróżnia się:

 • źródła komunalne, np. odpady pochodzące z materii organicznej
 • źródła płynące z sektora spożywczego, np. odpady z browaru
 • źródła zwierzęce, przykładowo gnojowica
 • źródła wypływające z produkcji roślinnej, m. in. zielone odpady

Co jest potrzebne do otrzymywania biogazu?

Każda instalacja przekazana do otrzymywania biogazu ma swoistą konstrukcję jeśli chodzi o wykorzystany surowiec. W sposób ogólny jednakże można wypunktować najistotniejsze jej części, bez jakich właściwie nie byłaby w stanie działać: maszyna do pierwotnej obróbki biomasy, komora (przeznaczona do fermentacji materiału), instalacja gazowa, system grzewczy, instalacja elektromagnetyczna i instalacja, gdzie będzie można przekształcić gnojownicę. W zakresie planowania i montażu instalacji biogazowych pozytywną renomą w Toruniu cieszy się przedsiębiorstwo Wagra. Od 2010 r. ma własną pracownię, w której przygotowuje się kompleksową dokumentację, m.in. sieci gazowych średniego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych czy bioelektrowni bazującej na gazie wysypiskowym (a mianowicie biogazie).

Ważnymi jego składnikami są: metan (80%) i dwutlenek węgla (do 37%). Do innych pierwiastków należy, m.in. azot (do 7,5%). Metan jest łatwopalny, natomiast w większym natężeniu – wybuchowy. Dlatego optymalnym zabiegiem na zapewnienie energii dla domu i ochrona natury (metan uszkadza bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest instalacja dobrego układu do odgazowywania.

Biogazownia oraz elektrociepłownia nie są tym samym. Pierwsza struktura służy wyłącznie do generowania biogazu, druga – do zdobywania energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu. Biogazowania jest jednym z komponentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa nadrzędne sposoby na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które bazuje na wywierceniu w masach wysypiska otworów (na wylot). Następnie umieszcza się w nich rury perforowane – wewnątrz nich będzie biegł gaz. Zostanie spalony przez specjalne pochodnie do spalania biogazu, a skutkiem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Za pośrednictwem tej metodzie groźne gazy nie są przekazywane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów opiera się na zastosowaniu identycznej struktury, lecz rozbieżnością jest włączenie jej do kanałów gazowych z podzespołem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego użytkowaniu biogaz wyciągany jest ze składowiska odpadów w łagodniejszy sposób. Oprócz tego przykrywa się je nawierzchnią glinowo – piaskową oraz rekultywacyjną. By osiągnąć maksymalną szczelność, rozkłada się w niej nieprzepuszczalną folię. Gaz powstały z wykorzystaniem odgazowania aktywnego wykorzystuje się w pierwszej kolejności do pozyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz termicznej (wraz z elektryczną; w urządzeniach kogeneracyjnych). W dokonaniu trafnego wyboru pomogą eksperci z firmy Wagra, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz kompetencje w opracowywaniu i uruchamianiu takich instalacji. W ofercie mamy możliwość odszukać takie usługi, jak:

 • instalacja kompletnych systemów, pozwalających odgazować odrzuty publiczne
 • odgazowanie wysypisk odpadów za pośrednictwem systemu biernego
 • budowa instalacji do przeobrażania oraz oczyszczania biogazu (np. w oczyszczalniach ścieków)
 • instalacja maszyn ssąco-pompujących

Pracownicy przedsiębiorstwa w każdej chwili służą pomocą. Są w stanie zrobić początkową analizę co do zyskowności kompletnej inwestycji. Co więcej mamy możliwość poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, nadzór, restaurację oraz serwis konkretnych urządzeń.

Jeśli planujesz dowiedzieć się więcej o biogazie i omówionych instalacjach, ten odsyłacz przekieruje Cię na właściwą stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok