Budowa instalacji biogazowej

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

W których miejscach biogaz może być podstawowym źródłem elektryczności i ciepła?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane odpadki organiczne są podstawowym źródłem do pozyskiwania energii. W rezultacie udaje się zrównoważyć osady ściekowe, zaś oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi korzystać z kolejnych źródeł napięcia. Osady pochodzące ze ścieków są produktami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku mechanizmu czyszczenia ścieków. Fermentacja ma miejsce w odrębnej komorze, gdzie materia organiczna jest rozkładana za pomocą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” uzyskuje się właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach nieczystości publicznych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się bezpośrednio do atmosfery, stwarzając w niej destrukcyjne zmiany, np. unicestwiając warstwę ozonową naszej planety. Niezwykle ważne jest, aby go „wyłapywać”, gdyż zbyt wysokie zgęszczenie metanu połączonego z powietrzem jest ryzykowne oraz – po prostu – grozi wybuchem. Ekonomicznym sposobem na usunięcie niniejszego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy możliwość to zrobić na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszym przypadku całkowitą pulpę odpadową trzeba przedziurawić na na całej powierzchni, a w otworach rozlokować rury przekłuwane, przez które będzie przemieszczał się biogaz. Wykończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Niebezpieczeństwo jest faktycznie eliminowane, jednakże ten układ posiada jeden poważny defekt: gazu wydzielającego się ze składowiska w ogóle nie można za pomocą żadnej metody zużytkować. W całości zostaje spalony przez pochodnie. Zatem doskonalszą technologią jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest lekko zasysany przez komponent ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność wysypiska nieczystości bazuje na dwóch pokrywach: rekultywacyjnej oraz glinowo – piaskowej. Gospodarstwa rolne również wykorzystują technologie wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który powstaje przykładowo z pozostałości po produkcji rolniczej czy fekaliów zwierząt gospodarskich.

Plusy wykorzystywania biogazu

Obok redukcji wyrzucania do atmosfery substancji trujących, atutów ze stosowania biogazu jest przynajmniej parę. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, stąd im więcej zainteresowanych będzie z niego korzystało, tym słabsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (w czasie ich palenia wydzielają się niebezpieczne związki). Jego własnością jest poprawianie jakości nawozu (jest produkowany tzw. poferment, inaczej przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą zawartość „groźnych” bakterii oraz jest oczyszczona z chwastów), predyspozycja do utrzymania stanu równowagi humusu w glebie oraz redukcja patogenów (w rezultacie higienizacji). Co istotne, za pomocą biogazu, spada o prawie 80% intensywność „brzydkich zapachów”, zaś wody powierzchniowe oraz gruntowe udaje się w decydującym stopniu „ocalić” od zabrudzeń.

Postanowienie: Wznoszenie systemu wykorzystującego biogaz

Wzniesienie instalacji biogazowej najlepiej powierzyć firmie, która ma bogate doświadczenie i właściwe uprawnienia. W Toruniu wiodącą firmą jest Wagra, która oferuje, np. opracowywanie instalacji gazowych, ich wzniesienie, zamontowanie oraz dozór, rewitalizację rejonów zielonych, planowanie i budowę kompleksów odgazowania wysypisk nieczystości, zamontowanie kompletnej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do jego odsysania oraz montaż generatorów prądu. Przedsiębiorstwo ma doskonałej jakości sprzętem, m. in. urządzeniami do wykonywania i sprawdzania izolacji, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile kosztuje budowa?

Koszt wybudowania biogazowni zależy od sporej ilości elementów, m.in. od lokalizacji, rodzaju substratu, jaki będzie w niej eksploatowany lub sumy dofinansowania. Średni wydatek wynosi orientacyjnie 15 mln zł/MW, zaś inwestycja będzie opłacalna w czasie 3 lat. Jeśli mamy na uwadze mniejsze instalacje biogazowe, które mają moc 230 kW, to koszt wynosi koło 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w około 5 lat. Należy nadmienić, że biogaz przynależy do jednego spośród wysoce stabilnych surowców do pozyskiwania energii. Tok fermentacji materii organicznej jest mechanizmem nieustannym, co znaczy, iż występuje przez pełen rok. Instalacja biogazowa może więc nie tylko „wyzerować” budżet, ale również dawać wysokie zarobki. Jest to zależne od okresu pozostawania w mechanizmie biomasy, okazałości zbiorników lub stanu zużycia powstałego ciepła.

Jaki obszar będzie idealny pod system pozyskiwania biogazu?

W pierwszej kolejności ten, do którego przedsiębiorca ma prawo (ma umowę przeniesienia własności albo najmu), ma przynajmniej 2-3 ha oraz nie posiada układu długiego, wąskiego czworoboku. Przed zaplanowaniem budowy należy rozejrzeć się, czy w przeciągu paru lat nie uda się pozyskać przyległych pól (przydadzą się do transformacji instalacji biogazowej). Następnymi etapami są: sprawdzenie planu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni względem kolejnych zabudowań, np. domków jednorodzinnych, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia gruntu oraz odległości od zasobu materiału.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem oraz pobieraniem biogazu, kliknij w ten odnośnik – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok