W jakich sprawach może doradzić nam notariusz?

kancelaria notarialna z Torunia profesjonalny notariusz umowy notariusz sporządzanie dokumentów

kancelaria notarialna z Torunia profesjonalny notariusz umowy notariusz sporządzanie dokumentów

Z jakimi rzeczami należałoby iść do kancelarii notarialnej?

W Polsce osoba pełniąca funkcję notariusza zajmuje niezmiernie istotną pozycję, bowiem nie jest wyłącznie – jak to się popularnie stwierdza – osobą wzbudzającą ufność, lecz również kimś, kto doskonale orientuje się w tajnikach prawa. Notariusz jest więc przedstawicielem publicznym – podobnie jak mundurowy – oraz jego przeznaczeniem jest czuwanie nad interesami Klienta. Do kancelarii notarialnej przeważnie wędruje się z pewną sprawą oraz musimy posiadać ze sobą wszelkie potrzebne dokumenty. Te, jakie będą przez niego opracowane są rozpatrywane jak dokumenty administracyjne i posiadają tzw. moc prawną. Mówiąc inaczej, to co zostało w każdym z nich sprecyzowane wchodzi w życie. Nie jest więc dziwne, iż do notariusza koniecznie należy wziąć, np. umowy finansowe, umowę o rozdzielności majątkowej lub umowę nabycia lokalu.

Najważniejszym zadaniem notariusza jest podejmowanie decyzji jednogłośnie z przepisami prawa, jednomyślnie z pozyskaną widzą oraz zdolnościami. Krótko mówiąc nie może więc dojść do takiej sytuacji, gdy osoba pełniąca funkcję notariusza z pełną świadomością wykorzystuje swoich Klientów wprowadzając w życie liczne „przeoczenia” i zniekształcenia. Każdego notariusza obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej, który dokładnie określa to, w jaki sposób rejenci muszą postępować.

Deklaracje, które konstruujemy na własne potrzeby, przykładowo umowę podnajmu domu, pismo o pełnomocnictwie lub zaświadczenia o wydaniu darowizny, nie są objęte wiążącym poświadczaniem przez rejenta. Najczęściej występuje w odpowiednich miejscach pieczęć notarialna, jeżeli zależy nam na tym, aby podnieść ważność oraz wiarygodność konkretnego dokumentu. Ogólnie rzecz ujmując mówiąc – w ogóle nie ma takiego obowiązku, więc nie trzeba niepokoić się o dodatkowe poświadczenia.

Krajowe prawo przewiduje też takie sytuacje, w jakich rejent jest zwyczajnie wskazany. Zaliczają się do nich akty, które bez jego pieczątki są uważane za nieważne.

Niżej wymienione są wybrane z owych dokumentów:

Oświadczenia nabycia oraz sprzedaży jakichkolwiek nieruchomości – apartamentów, domków jednorodzinnych, działek budowlanych, terenów wiejskich, działek rekreacyjnych itd.

Przesłanie darowizny, jeśli ofiarą jest nieruchomość

Darowizna działki

Umowa małżonków o osobnych majątkach, mianowicie tzw. intercyza

Rozdział spadku, jeżeli należy do niego dowolna nieruchomość

Wszelkie umowy spółek, np. akcyjnych

Przytoczone u góry dokumenty powinny mieć kategorycznie pieczęcie oraz autograf notariusza. Inne w sumie nie muszą posiadać wyglądu aktu notarialnego, można sporządzać je w swobodny sposób. Dobrze jest pamiętać, iż wyłącznie umowy zatwierdzone przed notariuszem na pewno są zgodne z przepisami.

Jeżeli mamy na względzie spółki handlowe, wówczas koniecznie muszą one podpisywać w asyście rejenta, przykładowo statuty, papiery tyczące się majątku zakładowego, deklaracje dotyczące podjęcia poprzez współwłaściciela wyznaczonej części wkładów.

Przygotowanie umowy w Kancelarii Notarialnej i opatrzenie jej pieczątką i podpisem rejenta podlega właściwym opłatom. Są one dosyć spore, jednak zależą szczególnie od wartości tego, co jest przedmiotem umowy. W przypadku kiedy ktoś pragnie odsprzedać działkę wartą co najmniej kilka milionów złotych, wtedy musi koniecznie liczyć się z dużymi opłatami. Ostateczna taksa jest określona poprzez Ministra Sprawiedliwości, lecz faktycznie jest ona okazała. Notariusze absolutnie nie są zobowiązani do używania najwyższych stawek, natomiast co najistotniejsze – „walka” między notariuszami sama wymusza ich zredukowanie. Do rejenta zmierzamy zazwyczaj w niezmiernie ważnych okolicznościach, więc tych jakie potrzebują podpisania przez osobę trzecią albo zamierzamy przechować niebotyczną sumę pieniędzy.

Czy są poza tym jakieś opłaty oprócz taksy notarialnej?

Prócz tego, iż osoba mająca posadę notariusza musi uzyskać za swoją pracę honorarium, pamiętajmy, by spłacić podatek, m in. od czynności cywilnoprawnych i uiścić opłaty sądowe. Stawki takie są wydawane poprzez notariusza odpowiedniemu urzędowi skarbowemu bądź sądowi. Na wszystkich dokumentach, możemy precyzyjnie sprawdzić, co należy sfinansować. Niezwykle często Interesanci telefonują do Kancelarii w Toruniu i chcą szybko zdobyć informacje dotyczące tego, ile konkretnie co będzie kosztować. Jedynie w wypadku taksy notarialnej jest możliwość negocjacji opłaty, bowiem na różne inne należności osoba mająca posadę notariusza zwyczajnie w ogóle nie ma wpływu.

Jakich działań nie może podejmować się notariusz?

Przede wszystkim – rejenci mówiąc w skrócie nie mogą podejmować się zajęć, które przeszkadzałyby w każdym sensie w wykonywaniu zadań osoby zaufania publicznego. Osoba pełniąca funkcję notariusza w ogóle nie może zatem zajmować się handlowaniem, pośrednictwem (przykładowo w nabywaniu działek) albo doradztwem w biznesie.

Po drugie – krótko mówiąc nie powinien podejmować pracy bez wiedzy izby notarialnej, o ile nie będzie to zawód nauczyciela akademickiego, pracownika w szkole lub będącego połączeniem obu.

Po trzecie – pod wspólną nazwą ma możliwość pracować wielu rejentów (m in. w postaci spółki cywilnej) jednak z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli planujesz wiedzieć dużo więcej, kliknij w link obok – Notariusz Toruń

Strona używa cookies
Ok