Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest pracą wymagającą dokładności i bogatej znajomości prawa. Podstawowym celem każdego notariusza jest zabezpieczanie interesów prawnych, jak i zapobieganie powstawaniu sporów na tle rozmaitych czynności prawnych. Notariusz jest zatem głównym nadzorcom litery prawa, troszcząc się o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz prócz tak standardowych zadań jak rejestrowanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi kwestiami, takimi jak na przykład deponowanie pieniędzy. Spora część z nas prawdopodobnie twierdzi, że kancelaria notarialna to placówka z wypełnionymi po brzeg regałami i bukowym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem niezawodna Pani Notariusz. Teraz taki wizerunek biura notarialnego jest już historią, gdyż rosnąca liczba notariuszy spisuje dokumenty na komputerach, gromadząc wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. Tak, notariusze to niezwykle praktyczni urzędnicy, którzy ułatwią Tobie wiele codziennych czynności, jak na przykład kupno domu.

W dalszej części tekstu powiemy ci jakie role pełni każdy notariusz i co należy do jego głównych zadań.

Kim jest notariusz?

Kiedyś notariusz nazywany był rejentem. Osobistość ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy za króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Oczywiście obecnie notariusze zajmują się czymś całkowicie innym, jednak część ich zadań jest jednoznacznie scalona z działalnością państwa. Na przykład konstruowanie aktów notarialnych dokumentujących własność konkretnej nieruchomości.

Co trzeba uczynić, by stać się pełnoprawnym notariuszem. Jest to dosyć złożony proces, choć w każdym roku wiele osób otrzymuje promocję na tą pozycję. Każdy kto chce stać się urzędnikiem notarialnym musi najpierw ukończyć studia prawnicze. Następnym wymogiem jest skończenie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i zakończona jest urzędowym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po skończonej praktyce aplikacyjnej, określona osoba zostaje mianowana notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który podaje także miejsce sprawowania urzędu.

Notariusze nie są, jak wielu myśli, urzędnikami publicznymi. Korzystają jednak z zbioru praw publicznych, między innymi z szczegółowej ochrony osobistej. Każdy aspekt funkcjonowania notariusza jest ustalony w ustawie prawo o notariacie. Dobrze podkreślić, że cennik usług notariusza są określone z góry. Jest to taksa notarialna

W czym może Ci pomóc notariusz?

Jak już nadmieniliśmy działalność notariusza jest precyzyjnie uregulowana w ustawie prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie może wykonywać innych czynności, niż te uregulowane w rzeczonej regulacji. Wykaz zadań notariusza jest zamknięty, dlatego prosto jest zweryfikować czym konkretnie zajmują się osoby pełniące taki zawód.

Oto zupełna lista czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument państwowy, który może być stworzony jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, ponieważ potwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na zrealizowanie konkretnych czynności prawnych. Poszczególne uchwały zastrzegają formę aktu notarialnego dla ważności wyznaczonych czynności prawnych, takich jak na przykład umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Przygotowywanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna dokonywana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczność podpisu na kolejnych wersjach konkretnego aktu.
  • Doręczanie oświadczeń – działalność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może rodzić dla niej konsekwencje prawne. Ta funkcja jest bardzo przydatna w trakcie rozwiązywania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez spisanie protokołu uwierzytelnia zrealizowanie pewnej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest zatrudniany do napisania protokołu plenarnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest operacją, którą wykonuje notariusz zgodnie z zasadami prawa wekslowego. Bodźcem do wykonania protestu może być nieodebranie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz chroni nie tylko akty prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy opisane w szczegółowych przepisach prawa.
  • Konstruowanie odpisów dokumentów – wypis jest ogólnie powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Urzędnik w ten sposób poświadcza, że kserokopia dokumentu jest spójna z jego oryginałem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na żądanie Klienta jest zobligowany do stworzenia określonego aktu prawnego.

Jak na pewno dostrzegliście działalność notariusza nie jest wcale taka prosta. To od niego zależne jest pozytywne zakończenie konkretnej czynności prawnej. Ponosi on ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest przed wszystkim przeciwdziałanie sporom prawnym.

Oprócz wyżej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych mniejszych działań wskazanych w przepisach odrębnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli poszukujesz notariusza, który rozsądnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, koniecznie skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj odnajdziesz najważniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Strona używa cookies
Ok