Odszkodowanie to jedno z najczęstszych zleceń obsługiwanych przez naszą kancelarię adwokacką. Każdego roku mnóstwo osób zostaje pokrzywdzonych na skutek przeróżnych wydarzeń losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków samochodowych. Co raz więcej mówi się również o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako profesjonalni adwokaci mamy obowiązek zaprezentować Wam fundamentalne wiadomości związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych sytuacjach. Wierzymy, że ta lektura rozszerzy Waszą wiedzę i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski

Pomimo, iż w lekturze jurydycznej nie zostało ostatecznie sprecyzowane pojęcie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd lekarski to niezgodne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego skutkiem jest zainfekowanie, obrażenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd medyczny może być wyrządzony przez nieodpowiednią diagnozę, jeżeli spowodowała ona złe leczenie albo spowolniła właściwe leczenie, powodujące rozwój choroby, niezgodne z obecną wiedzą medyczną leczenie i wykonanie zabiegu operacyjnego, w efekcie którego powstała konkretna szkoda, jak i wdrożenie preparatu zdrowotnego lub wyrobu medycznego, który okazał się być nieskuteczny i nieodpowiedni dla konkretnego pacjenta. Na tym tle wyróżnia się 3 główne warianty błędu lekarskiego: błąd diagnostyczny, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być dochodzone w standardowym procesie cywilnym, lub przed specjalnym organem do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko zaczyna się od incydentu, który doprowadził do powstania określonej szkody. Wypadek drogowy definiowany jest jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział przy najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) oraz którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Poszkodowanym w incydencie drogowym może być zatem nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku samochodowym mogą partycypować również osoby jadące na rowerze, osoby jadące na motorze i piesi, którzy znaleźli się najzwyczajniej w świecie w złym miejscu i w złym czasie. Najważniejszą przesłanką wypłaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać strukturę materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Komplet strat, które powstały w wyniku incydentu, brany jest pod uwagę podczas oceny wysokości odszkodowania. Tymczasem zanim towarzystwo ubezpieczeniowe rozważy zapłatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku samochodowego. Po zgłoszeniu wydarzenia, ubezpieczyciel mianuje likwidatora, czyli specjalistę, który ocenia wymiar szkód. Opracowany przez niego raport jest podstawą decyzji wydawanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały mechanizm dochodzenia odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Zaprojektowana w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych definiuje wypadek przy pracy jako nagłe wydarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną wywołujące uszczerbek lub śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z przeprowadzaniem przez zatrudnionego standardowych prac albo poleceń zwierzchników,
  • w trakcie lub w związku z świadczeniem przez zatrudnionego czynności na rzecz zleceniodawcy nawet bez polecenia,
  • w momencie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji pracodawcy w trasie pomiędzy miejscem działania przełożonego, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze umowy.

Najbardziej istotnym elementem definicji jest sprecyzowanie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy charakteryzuje wartość, która wynikła niezależnie od osoby pracownika. Za zewnętrzne przyczyny uznaje się między innymi funkcjonowanie maszyn, energii elektroenergetycznej, surowców chemicznych i sił natury. Co więcej wypadek przy pracy może mieć również związek z zaniechaniem pozostałych osób, które ponoszą odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy lub niebezpiecznych towarów. Wypadek przy pracy zaczyna całą, skomplikowaną maszynę procedur. Poszkodowany w incydencie w miejscu pracy ma sposobność dochodzenia jednokrotnego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co więcej, na zasadach powszechnych, może on dochodzić rekompensaty doświadczonej krzywdy od przełożonego przed sądem cywilnym.

Uzyskiwanie odszkodowania za jeden z przytoczonych w tym miejscu przypadków może być kłopotliwe dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o należyte odszkodowanie warto jest się postarać, choćby z uwagi na to, że pozyskane pieniądze pomogą Ci wrócić do zdrowia. Nasi prawnicy gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w aspekcie dochodzenia należnych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas adwokaci z pasją zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Będziemy Cię wspierać w każdej okoliczności. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i zyskaj błyskawiczną pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń

Strona używa cookies
Ok