Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

System gospodarczy dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną wciąż nie jest atrakcyjny. Najczęściej pracodawcy, którzy mają opcję zatrudnienia człowieka zdrowego oraz „niezdrowego”, zatrudnią tego pierwszego. Chociażby wtedy, kiedy wspomniany drugi ma skromniejsze zdolności, m in. nieodpowiednie wykształcenie albo niedobór doświadczenia. Taka sytuacja niedobrze odbija się na jednostkach, jakie posiadają różnorakiego typu dysfunkcje. W następstwie tego wcale nie chcą chodzić do pracy, „żyją” wyłącznie z renty oraz są mimowolnie „spychane” na margines. W RP „nieszablonowość” wciąż sprzęga się z czymś negatywnym, nieznanym, kontrowersyjnym. A tymczasem osoby np. z dysfunkcją słuchu, zgodnie z ustawodawstwem, nigdy nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w sytuacji szerokiego sektora pracy. Czy jest dla takich jednostek jakiś projekt? Gdzie powinny skierować się po radę? Czy są jakiekolwiek realne metody ich aktywizacji?

Jakie są działania na rzecz osób niepełnosprawnych?

Jakąś z dróg aktywizacji osób niepełnosprawnych jest angażowanie wspomagane. Wspomniana inicjatywa zaistniała w Stanach Zjednoczonych w latach 60. oraz 70. XX wieku. W Polsce zaczęto ją stosować ledwie w 2001 roku. Dzisiaj sporo fundacji wykorzystuje wspomnianą formę pomocy w odniesieniu do osób z chorobami. Na czym ona szczegółowo bazuje? Instruktor pracy oraz doradca w obszarze podejmowania pracy wyszukują spodziewanego pracownika oraz zleceniodawcę. Istotne są tutaj dyspozycje ewentualnego podwładnego, warunki, które jest w stanie obiecać zleceniodawca, zasięg obowiązków, wielkość płacy oraz ilość godzin. W następnej kolejności osoba ze stopniem niepełnosprawności przechodzi odpowiednie badania lekarskie oraz trening z reguł bezpiecznej pracy (są one przygotowywane przez pracodawcę). Szkoleniowiec pracy nie ma jedynie wytypować terenu, gdzie będzie ona pracować, lecz także przygotować pozostałych pracowników wyszukanej korporacji na powitanie nowego. Na dodatek powiadomić o możliwych dojazdach do instytucji oraz ułatwić mu zaaklimatyzowanie się w obcym towarzystwie. Przeznaczeniem instruktora pracy jest też wyjaśnianie pojawiających się kłopotów pomiędzy zwierzchnikiem i zatrudnionym.

Drugim rodzajem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, jakie posiadają specjalne upoważnienia. W wyjątkowy sposób podchodzą do osób z dysfunkcjami, więc: zabezpieczają im odpowiednie warunki zatrudnienia (na każdym kroku wpasowane do typu oraz stopnia niepełnosprawności), profilaktykę sanitarną oraz hospitalizacyjną (wyjazdy rehabilitacyjne). Tym zakładom pracy przypadają przywileje podatkowe, zniżki oraz dotacje (zajmuje się tym PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Różnorakie organizacje pożytku publicznego uczestniczące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych współpracują z ZPCh. Dokształcają swoich wychowanków kontaktów z przełożonym, dostosowywania się do nieznanej sytuacji w codziennym funkcjonowaniu i samodzielności.

Należy wspomnieć także o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na jakich podopieczni organizacji pozarządowych mają okazję szkolić swoje predyspozycje i hobby. W poszczególnych organizacjach pozarządowych działa przynajmniej kilka gatunków takich klas, m in. pracownia aktywności twórczej, pracownia krawiecka, pracownia rozwijania umiejętności społecznych czy pracownia rehabilitacji ruchowej.

W jaki sposób jeszcze osoby z grupą inwalidzką mogą poszukiwać pomocy?

W którychkolwiek miejscach, w których tworzone są zajęcia, praktyki zawodowe, szkolenia, warsztaty, konsultacja prawna i terapeutyczna. Przeważnie organizacje pozarządowe interesują się aktywizacją z orzeczeniem w owym obszarze. Są najwłaściwszym miejscem, w jakim owe osoby powinny powiększać swoje kompetencje, otrzymywać informacje, przyzwyczajać się współżyć z innymi ludźmi i otrzymać pomoc w odnalezieniu uczciwej pracy. Na przykład w obszarze treningów osoby z niepełnosprawnością mają opcję uczęszczać w: szkoleniach multimedialnych, zawodowych, zdalnych, kompetencji społecznych i prawnych. Zajęcia z doradcą zawodowym mają za zadanie wsparcie osoby z dysfunkcją w obrębie doboru drogi zawodowej, zmianie kwalifikacji zawodowych, doborze zajęć, opracowywania dokumentów aplikacyjnych bądź w odpowiednim wynajdywaniu ogłoszeń. Nadzwyczaj istotne jest jednocześnie to, iż fundacje oraz inne zbieżne organizacje obywatelskie, mogą otrzymać 1% podatku od krajowych podatników. Wszelkie uzyskane finanse są pozostawiane wyłącznie na wsparcie osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością. Należy wyeksponować to, że w Polsce istnieje coraz wyraźniejsza wiedza, iż za pośrednictwem powyższego drobiazgu możemy faktycznie komuś pomóc.

Pośrednictwo pracy to następna propozycja, z jakiej mają szansę skorzystać osoby niepełnosprawne. Chodzi tutaj wcale nie tylko o organizacje, ale rozmaite niezależne instytucje otwarte dla wszystkich. Zazwyczaj zajmują się zatrudnianiem „normalnych” osób, a jeśli jest możliwość mają oferty specjalne. Chodzi tu o opisywane oferty pracy dla niepełnosprawnych, jakie są przystosowane do ich umiejętności. Jeśli planujesz zdobyć większą ilość informacji na opisany temat, kliknij w ten odnośnik – Praca dla osób niepełnosprawnych

Strona używa cookies
Ok