Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Zostanie kierowcą pojazdów uprzywilejowanych wymaga konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa konieczne jest podstawowe prawo jazdy w odpowiedniej kategorii, pozwolenie Starosty, a także dokument zaliczenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Co więcej wymagane są pozytywne wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które potwierdzą zdolność prowadzenia pojazdów. Pełne szkolenie zapewnia otrzymanie wszelkich wymaganych dokumentów. Dla kierowców, którzy uzyskali uprawnienia wcześniej dostępne są uzupełniające szkolenia, które poszerzą zdobyte kompetencje. Aby zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, specjalne przygotowanie nie są potrzebne. Głównym wymogiem obok posiadania tradycyjnego prawa jady odpowiedniej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Natomiast badania lekarskie i psychologiczne można odbyć po szkoleniu lub w jego trakcie.

Kto może zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane interesuje przede wszystkim osoby, które chcą kierować tymi pojazdami w pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego łączy się z większym ryzykiem kolizji. Zgodnie z kodeksem drogowym są sytuacje, w których pojazd uprzywilejowany może nieprzestrzegać przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach nie musi zważać na sygnalizację świetlną oraz poziome i pionowe znaki, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Z uwagi na to kierowca musi odznaczać się szybką reakcją, zręcznością oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie niebezpiecznych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych wlicza się wszystkie te, które wysyłają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Wśród nich są to pojazdy policji, straży pożarnej, miejskiej oraz gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego są to też pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane zainteresuje także kierowców chcących podjąć pracę w Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Parku Narodowego oraz innych służbach bezpieczeństwa. Posiadając te uprawnienia można też kierować bankowozy oraz pojazdy, które przewożą wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w pełni przygotuje kierowcę do pracy w tym charakterze.

Program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był przygotowany , żeby nauczył kierowcę reagowania na ekstremalne sytuacje drogowe oraz wyjeżdżania z nich bez kolizji. Za pomocą technik ekstremalnej jazdy, kierowca zachowuje większe bezpieczeństwo na równi swoje, a także pasażerów oraz innych osób wymagających pomocy. Szkolenie przedststawia ekstremalne sytuacje, gdy niewykluczona jest strata panowania nad pojazdem. Poprzez szkolenie kierowcy szlifują swoje umiejętności, których potrzeba do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane oferowane jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowy kurs przeznaczony jest dla wszystkich kierowców, z kolei szkolenie uzupełniające ułożono dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W szkolenie wliczają się zajęcia teoretycznie i praktyczne oraz egzamin wewnętrzny. Wśród tematów, które znajdują się w zajęciach teoretycznych są skutki i mechanizmy wypadków drogowych, psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego oraz kierowanie pojazdem w niebezpiecznych warunkach. Istotnym segmentem jest też utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Z kolei zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz końcowego egzaminu, skutkuje osiągnięciem zaświadczenia, które będzie podstawą do uzyskania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Pozyskanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dopełnieniu wszelkich formalności kierowca posiada uprawnienia do pracy na stanowisku kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Co należy przygotować przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący zaliczyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć co najmniej 21 lat oraz prawo jazdy właściwej kategorii. To wszystkie wymagania wstępne. Najszybszą formą wpisania się na szkolenie, jest przygotowanie formularza zgłoszeniowego. Wszelkie szkoleniowe materiały oraz egzaminy przygotowuje ośrodek szkolenia. Także wykonanie badań psychologicznych oraz lekarskich znajduje się w ofercie.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe oraz dostarcza fachową wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze pracowników. Instruktorzy opierają się na wiedzy, doświadczeniu i własnych umiejętnościach, które cierpliwie przekazują kierowcom. Przygotowany program szkolenia dzięki wspaniałej organizacji oraz korzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii przygotowuje kierowców do jazdy w ekstremalnych warunkach. Edukacja zgodna z przyjętymi normami, warunki nauczania oraz znakomita kadra instruktorów znających profesjonalne techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane podstawą bezpiecznej pracy oraz sprawnego poruszania się w ruchu drogowym w nawet najtrudniejszej sytuacji.

Pojazdy uprzywilejowane kurs

Strona używa cookies
Ok