Szkolenia dla kierowców przewożących wartości pieniężne

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kurs na prowadzenie karetek pogotowia Kurs uzupełniający dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kurs na prowadzenie karetek pogotowia Kurs uzupełniający dla kierowców

Jakie przepisy obowiązują pojazdy uprzywilejowane?

Kiedy auta nabywają specjalne zezwolenia? Jakie paragrafy je obowiązują? Otóż do aut uprzywilejowanych przyporządkowuje się wszystkie pojazdy ratujące ludzkie zdrowie, życie albo majątek. Należą tutaj również pojazdy, których nadrzędnym planem jest pełnienie dozoru nad bezpieczeństwem państwa, zagwarantowanie spokoju społecznego bądź zbliżone prace posiadające wpływ na działanie ludzi w rozleglejszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są też tzw. kolumny aut, m in. kolumny środków transportu Sił Zbrojnych bądź Służb Parku Narodowego. Wspomniane auta mają również gwarantować bezpieczeństwo osobom publicznym sprawującym władzę w regionie. Przysługuje im wyjątkowa ochrona (m. in. prezydentowi państwa albo senatorom). Do pojazdów uprzywilejowanych należy zaklasyfikować też pojazdy wykonujące na ulicach akcje serwisowe, unowocześniające bądź porządkowe, a także autobusy szkolne albo dowożące osoby niepełnosprawne.

Wszystkie przytoczone samochody mają podczas jazdy nadzwyczajne upoważnienia. W pierwszej kolejności pozostali przejezdni muszą ustąpić im pierwszeństwa, a mianowicie zboczyć ze ścieżki, zatrzymać się lub w pozostały sposób stworzyć miejsce. W momencie, gdy pojazd uprzywilejowany uruchamia sygnalizację optyczną oraz akustyczną, wszyscy Ci, którzy zajmują miejsce za kierownicą, właściciele rowerów, motocykliści i przechodnie muszą postępować w zgodzie z ową wytyczną. Niewątpliwie kierowców pogotowia ratunkowego albo wozów policyjnych też wiążą reguły: przystosowania szybkości do wymogów panujących na trasie, logicznego prowadzenia i niestwarzania dodatkowego ryzyka. W Polsce kierowców samochodów uprzywilejowanych dotyczą: Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Jakie przepisy obowiązują kierowców-konwojentów?

Kierowców-konwojentów dotyczą te same regulaminy co kierowców aut uprzywilejowanych, mianowicie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ustawa o ruchu drogowym. Są natomiast nadprogramowe wytyczne do przewożenia wartości pieniężnych, w pierwszej kolejności różnorakiego typu czeków, weksli i innych papierów będących substytutem gotówki. Dowolny przejazd nadzorowany powinien spełniać zastrzeżenie co do ilości konwojentów, np. od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi chronić trzech wartowników. Co więcej wskazany transport powinien być strzeżony z wykorzystaniem komputerowych systemów, m.in. systemów sygnalizacji wtargnięcia, zespołów tv nadzorującej czy układu „panika”. Ci którzy zajmują miejsce za kierownicą wskazanych aut muszą bezwzględnie przejść fachowy kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Kursy i szkolenia dla kierowców

Mnóstwo Ośrodków Szkolenia Kierowców proponuje profesjonalne zajęcia dla osób, które pragną uzyskać zezwolenia na sterowanie pojazdami uprzywilejowanymi bądź transportującymi wartości pieniężne. Zwykle dzielą się one na dwie partie: kursy podstawowe oraz kursy uzupełniające. Pierwsze dotyczą osób, które jedynie pragną dostać uprawnienia na kierowcę-konwojenta lub kierowcę samochodu uprzywilejowanego. Kolejny model przeznaczany jest dla tych, co zamierzają poprawić już posiadane kwalifikacje oraz rozszerzyć informacje. Szkolenia oprócz tego mieszczą w sobie część teoretyczną oraz część praktyczną. Ich intencją jest dobre przygotowanie kursantów do bezpiecznego wykonywania najrozmaitszych manewrów na drodze w ciężkich okolicznościach, np. szybkiego wymijania, mijania zapór z jednoczesnym hamowaniem czy kierowania autem na bardzo wilgotnej ulicy, gdzie istnieje spore niebezpieczeństwo poślizgu. Instruktorzy w trakcie szkolenia zwracają specjalną uwagę na pozycję zajmowaną poprzez prowadzącego za kółkiem kierownicy, prędkość ruchów (więc koordynację fizyczną), łatwość uwagi na jezdni i najrozmaitszych aspektach mających ogromne znaczenie w trakcie prowadzenia. Co oprócz tego? Ci którzy zajmują miejsce za kierownicą w trakcie szkolenia przygotowują się, w jaki sposób zatrzymywać się, kiedy pojazd osiąga nadzwyczajną prędkość lub hamować awaryjnie w czasie pokonywania zakrętu. Niejednokrotnie poświęca się kilka godzin na kierowanie po trolejach, jakie mają imitować nierówności standardowej jezdni, mianowicie koleiny.

Czym jest jazda defensywna?

Nadrzędnym przeznaczeniem jazdy defensywnej jest maksymalizowanie profitów z wyuczonych stylów i trików. Chodzi tu o wyprzedzanie pewnych wydarzeń podczas jazdy, odpowiednią jej obserwację oraz przygotowywanie szczegółowych manewrów. Szkolenia jazdy defensywnej są poświęcane oczywiście wszystkim kierowcom, albowiem nauczają jak mądrze przejeżdżać po drogach osiedlowych, w śródmieściu czy po jezdni szybkiego ruchu. Dzięki niemu mamy możliwość w krótki i zrozumiały sposób wyuczyć się równej jazdy, właściwego sygnalizowania światłami, stosowania biegów albo znajdowania pasu ruchu. Prowadzący w trakcie jazdy opisują, jakie określony kierowca ma uchybienia, jak opanować pozytywne nawyki i w jaki sposób zachować się w sytuacjach kryzysowych. Reasumując: jeżdżenie samochodem w sposób defensywny powinno być przez cały czas niezawodne. Kierowca powinien działać w zgodzie z wyedukowanymi wskazówkami oraz zwyczajami, jeździć świadomie i planowo. Jeżeli planujesz dowiedzieć się o wiele więcej na temat kursów dla kierowców, wejdź w owy odsyłacz – Kurs dla kierowców przewożących wartości pieniężne

Strona używa cookies
Ok