Pojazdy uprzywilejowane przepisy

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Spora część z nas niewątpliwie spotkał taki samochód na własnej drodze. Wcale nie chodzi tutaj o kierowców popularnych pojazdów osobowych, którzy nie troszczą się o imperatywy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszelkie auta, których intencją jest ratowanie ludzkiego zdrowia, życia albo dobra materialnego, jak również utrzymywanie bezpieczeństwa w państwie. Kierowcy takich samochodów mają obowiązek sygnalizowania innym uczestnikom ruchu drogowego, że wcale nie będą dostosowywali się do tradycyjnych nakazów. Przede wszystkim barwami lśniących świateł oraz głosami o względnym tonie. Inaczej: kolejni transportowcy, piesi i kolarze muszą wiedzieć, iż pędzi sanitarka bądź straż ogniowa. Do aut, jakie posiadają wyjątkowe przywileje, włączamy, m.in.: pojazdy zawodowej straży pożarnej, karetki pogotowia, pojazdy służby celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, jednostek kontroli skarbowej, inne pojazdy mające zezwolenie ministra. Do istotnych pojazdów uprzywilejowanych przynależą pojazdy przewożące wartości pieniężne, inaczej tzw. bankowozy. Co więcej – samochody agencji ochroniarskich, przedsiębiorstw kurierskich, firm pocztowych i inne pojazdy przekazujące zabójcze produkty o bardzo dużej wartości.

W jaki sposób? zdobyć upoważnienie do kierowania wozem straży pożarnej bądź pojazdem pocztowym?

Istnieje parę powszechnych wytycznych, którymi należy się kierować podczas uzyskiwania upoważnienia do sterowania pojazdami uprzywilejowanymi, m.in. trzeba mieć ukończone 21 lat, mieć prawo jazdy dobrej kategorii, orzeczenie od lekarza medycyny pracy oraz psychologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do sterowania tym środkiem transportu. Na dodatek koniecznie należy ukończyć warsztaty w ośrodku ćwiczenia techniki jazdy oraz zdać pomyślnie sprawdzian. Obejmuje on dwie zasadnicze części – teoretyczną oraz praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyszkolenie kierującego właściwego postępowania w nietypowych i krytycznych okolicznościach na jezdni. Znakomitym wzorem jest wskazywanie „norm odporności” auta, a mianowicie skali po przestąpieniu której traci się nad nim kontrolę. Harmonogram lekcji powinien ujmować zawiadywanie, m in. karetką reanimacyjną na placu manewrowym, płycie antypoślizgowej oraz torze edukacyjnym. Kompletne nabyte kwalifikacje i zasób wiedzy są weryfikowane w czasie sprawdzianu praktycznego. W modelach środków transportu przemieszczających wartości materialne działają porównywalne wytyczne.

Jaki kurs warto wybrać?

Mówiąc w skrócie w ośrodkach ulepszania techniki jazdy jest szansa zapisać się do dwóch odmiennych szkoleń – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy muszą robić osoby, które pragną nabyć wiadomości o podstawach sposobu jazdy w okolicznościach ponadplanowych, o aktach ruchu drogowego, popularnych oraz niepowtarzalnych warunkach na drodze i z psychologii transportu. Inaczej mówiąc – pragną uzyskać uprawnienia do kierowania autami uprzywilejowanymi albo przewożącymi wartości materialne. Zaś kurs uzupełniający to rozbudowanie istniejących zezwoleń o inne kategorie. Na przykład ktoś ma prawo jazdy grupy B1 i pragnie posiadać oprócz tego prawa do przemieszczania się środkami transportu kategorii C1 lub D1. Mówiąc w skrócie, szkolenie prowadzi się osobno dla grup: 1) A1, A2 oraz A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Szkolenie podstawowe dla grupy 1) ujmuje 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin lekcji praktycznych, natomiast dla kategorii 2), 3) i 4) kurs zawiera 6 godzin zajęć teoretycznych oraz 8 godzin lekcji praktycznych. Zajęcia uzupełniające dla kategorii 1) to 3 godziny wykładów teoretycznych oraz 8 godzin praktycznych, a dla następnych wariantów w przypadku powiększenia o kategorie A1, A2 oraz A to 3 godziny warsztatów teoretycznych oraz 18 godzin praktycznych.

Kurs na bankowozy

Auta przewożące wartości materialne to specjalny typ aut. Nierzadko opisuje się je jako „bankowozy”, ponieważ przesyłają pieniądze do instytucji finansowych, bankomatów czy reszty punktów, w których są one niezastąpione. Jeżeli ktoś planuje prowadzić samochód dowożący gotówkę powinien bezwzględnie przejść warsztaty. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z paru ważnych części. Najpierw są wykłady teoretyczne, na jakich można dowiedzieć się mnóstwo o regulaminach drogowych, okolicznościach wypadków i o technikach prowadzenia bankowozów. Również każdy kursant jest zobowiązany uzyskać informacje z kręgu psychologii kierowania bankowozem. Musi nauczyć się przykładowo poprawnego reagowania w okolicznościach trudnych. Z kolei zajęcia praktyczne mieszczą w sobie przeróżnego gatunku wyszukane chwyty na jezdni, np. asymetryczny slalom, najeżdżanie na przeszkody, awaryjne hamowanie pod barykadą albo ćwiczenie ataków.

Jeśli chcemy nabyć upoważnienia na auta rozwożące wartości pieniężne, musimy mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy dobrej kategorii (zdobyte wcześniej). Oczywiście musimy również powędrować do specjalisty medycyny pracy oraz psychologa po dokument o tym, że nie ma żadnych zastrzeżeń zdrowotnych do prowadzenia wspomnianego pokroju samochodów. Ośrodki ulepszania sposobu jazdy dostarczają uczniom wszystkie informacje na temat tego, jakim sposobem otrzymać wszelkie obowiązkowe dokumenty. Osoby zaintrygowane tym kursem mogą wejść w ten link – Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok