Otwieramy firmę – jakie są formy opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z nich jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Ważne jest także zbliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce istnieją cztery formy podatkowe: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w szerokim zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do funkcjonowania działalności gospodarczej, dlatego ten krok w trakcie zakładania firmy również jest bardzo ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli firma nie zgłosi chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w wypadku, kiedy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł oraz 32% – kiedy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszystkie zakupy, wartości oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten rodzaj rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy też przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się co roku. Z tej przyczyny niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają inne wymagania, co do koniecznych dokumentów i rozliczeń, dlatego rodzaj księgowości, także musi być dobrany z głową.

Poltax – Biuro rachunkowe Toruń

Strona używa cookies
Ok